Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Spoloční prevádzkovatelia Vašich osobných údajov:

Prevádzkovateľ 1 Insia - S s.r.o., Sídlo: 1. mája 1723/5, Pezinok 902 01, IČO: 45 593 795, Zápis: Obchodný register OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č. 65552/B, Zastúpený: Daniel Strapák, konateľ spoločnosti
Prevádzkovateľ 2 Lucia Zvarová, Miesto podnikania: 90201 Pezinok, Jamnických 6241/61, IČO: 50388711, Zápis: Okresný úrad Pezinok, Číslo živnostenského registra: 130-24725
Prevádzkovateľ 3 Ivana Pastorková, Miesto podnikania: 90201 Pezinok, Muškátova 2566/8, IČO: 47817127, Zápis: Okresný úrad Pezinok, Číslo živnostenského registra: 130-23777
Prevádzkovateľ 4 Martin Šušol, Miesto podnikania: 90201 Pezinok, Komenského 1245/38, IČO: 40049906, Zápis: Okresný úrad Pezinok, Číslo živnostenského registra: 107-15151
Prevádzkovateľ 5 Ing. Eva Lásková, Miesto podnikania: 90201 Pezinok, Ľudovíta Rajtera 5419/39, IČO: 47662239, Zápis: Okresný úrad Pezinok, Číslo živnostenského registra: 130-23586

Spoločný kontakt: e-mail: insias@insia.com, tel.: +421 908 833 393, WEB: http://www.poisteniepezinok.sk/, kontaktná adresa: Insia - S s.r.o., Sídlo: 1. mája 1723/5, Pezinok 902 01

V prípade, že si prajete, aby sme už nespracúvali Vaše osobné údaje, môžete svoj poskytnutý súhlas (a to aj čiastočne) odvolať zakliknutím z nasledovných možností:

   ODVOLÁVAM svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov poskytnutých na webovej stránky http://www.poisteniepezinok.sk/kontakt prostredníctvom kontaktného formulára spoločným prevádzkovateľom na účel realizácie ich spätného kontaktu. Zakliknutím tohto tlačidla beriem na vedomie, že nebudem spoločnými prevádzkovateľmi ďalej kontaktovaný a moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári budú bezodkladne vymazané.

Poučenie: Odvolanie Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľmi založeného na súhlase pred jeho odvolaním.