Porovnajte ceny PZP a uzatvorte si to najlacnejšie a najvýhodnejšie zákonné poistenie! Uzatvorte si povinné zmluvné poistenie rýchlo a ľahko so všetkými zľavami aké sú pre vás možné.

Povinné zmluvné poistenie - zákonné poistenie

 • Kliknite - zavolajte - alebo navštívte kanceláriu INSIA v OC PLUS Pezinok - a aj vám dokážeme nájsť lacnejšie a výhodnejšie PZP pre vaše auto!
KALKULAČKA PZP

Havarijné poistenie - KASKO poistenie

 • Dopravná nehoda? Živelná udalosť? Odcudzenie? Vandalizmus? Strata financií pri totálnej škode/krádeži? Väčšina z vás sa s tým osobne stretla. Práve pre tieto prípady je tu najvýhodnejšie havarijné poistenie a GAP poistenie finančnej straty. Neváhajte a kontaktujte nás pre nezáväznú ponuku.
KALKULAČKA KASKO

Úraz prepravovaných osôb vo vozidle

 • možnosť výberu poistnej sumy až do výšky 70 000 € pre riziko smrti následkom úrazu a trvalých následkov úrazu
 • poistná suma platí pre každú osobu prepravovanú motorovým vozidlom (vzťahuje sa na všetky miesta na sedenie podľa osvedčenia o evidencii vozidla)
 • okrem ochrany počas jazdy toto poistenie chráni posádku aj pri nastupovaní alebo vystupovaní z motorového vozidla a pri krátkodobých zastaveniach alebo oprave vozidla
 • platí v celej Európe, dojednáva sa bez skúmania zdravotného stavu či vstupného veku pre nemenované osoby


Poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví spôsobené nemenovaným osobám prepravovaným motorovým vozidlom, ku ktorým dôjde následkom úrazu. Kryjeme trvalé následky úrazu, smrť následkom úrazu, denné odškodné za pobyt v nemocnici následkom úrazu, a zlomeniny a popáleniny následkom úrazu.KALKULAČKA poistenie sedadiel

GAP - poistenie finančnej straty

 • Poistenie GAP („Poistenie finančnej straty“) je doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu. Účelom tohto poistenia je zabezpečiť ochranu Vašej investície do kúpy motorového vozidla. Kryjeme Vám finančnú ujmu spôsobenú v dôsledku totálnej škody (vrátane odcudzenia) na motorovom vozidle, z ktorej Vám ako poistenému vznikne právo na poistné plnenie z primárneho havarijného poistenia (od Vašej havarijnej poisťovne). Toto plnenie zodpovedá výške rozdielu medzi poistnou sumou dohodnutou v GAP poistení a všeobecnou hodnotou vozidla (teda tesne pred poistnou udalosťou).
 • primárne havarijné poistenie môže byť dojednané v ktorejkoľvek poisťovni
 • poistíme vám nové aj ojazdené vozidlá
 • poistenie je možné dojednať do 180 dní od dátumu vystavenia faktúry alebo kúpnej zmluvy za vozidlo, pričom ojazdené vozidlá sú poistiteľné až do 6 rokov od dátumu prvej evidencie
 • možnosť platenia poistného ročne alebo jednorazovo
 • maximálny limit poistného plnenia je až 50 000 €
 • poistné plnenie je vyplácané priamo klientovi
 • v prípade poistnej udalosti rýchle a jednoduché riešenie a kontakt priamo na likvidátora.
KALKULAČKA GAP

Poistenie čelného skla

 • Až 70% celkových poistných udalostí v SR je práve poškodenie čelného skla. Pri poškodení čelného skla už mať vinníka zďaleka nestačí!!!)

 • Neplaťte za výmenu čelného skla veľké peniaze alebo vysokú spoluúčasť nestrácajte bonus v poisťovni! Uzatvorte si samostatné poistenie čelného skla (všetkých skiel)
KONTAKTUJTE NÁS

Poistenie právnej ochrany

 • Poistenie právnej ochrany nám za priaznivé poistné poskytne potrebnú pomoc v zložitej právnej situácii. Poisťovňa uhradí nielen náklady na právnikov, ale aj náklady na súdnych znalcov a najmä vám odporučí špecializovaných a preverených právnikov s ktorými spolupracuje.

  V našej kancelárií INSIA vám podrobne vysvetlíme výhody poistenia právnej ochrany a ochranu pred paragrafmi, tak môžete mať už od zajtra!


"Máte poistnú udalosť? Neviete ako ďalej? Kontaktujte nás"

Kontakt