Poistenie podnikateľov

Poistenie áut

  • Pre vaše autá dokážeme nájsť najlepšie poistenie za najnižšiu cenu na poistnom trhu, pretože sme významným partnerom všetkých poisťovní. Postaráme sa aj o všetku administratívu, zelené karty a likvidáciu poistných udalostí! Či už máte vo firme osobný automobil, motocykel, traktor, autobus alebo ťahač, potrebujete lacné a spoľahlivé poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla (tzv. povinné zmluvné poistenie).
  • Firemným klientom ponúkame havarijné poistenie ich vozidiel, poistenie nákladu, zodpovednosť dopravcu atď.. Väčšia firma využije možnosť skupinového (tzv. flotilového) poistenia, so zníženou administratívou a výhodnejšou cenou!
  • Prenechajte starostlivosť o poistenie svojich vozidiel nám v INSIA a presvedčte sa sami, ako si poisťovne cenia spoluprácu s najväčšou sieťou maklérov na trhu.

Poistenie majetku

  • Základom poistenia každej firmy je poistenie firemného majetku. V INSIA nastavíme poistenie vašej firmy tak, aby spoľahlivo zabezpečilo náhradu finančných strát v prípade poškodenia, alebo zničenia majetku vašej firmy. Kvalitné poistenie firemných nehnuteľností je tak nevyhnutnou súčasťou komplexného poistného programu každej firmy.
  • Pomôžeme optimálne nastaviť poistné nebezpečenstvá, ako aj rozsah poistenia vrátane rôznych limitov, spoluúčasti a pripoistenia. Porovnanie ponúk poistenia nehnuteľnosti od rôznych poisťovní a odborné odporúčanie vám umožní vybrať si to správne poistenie vašej firmy.

Poistenie zodpovednosti

  • Každá firma zo zákona zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí svojmu okoliu pri prevádzkovej činnosti. Z tejto zodpovednosti môžu aj vašej firme vzniknúť veľmi vysoké náklady na úhradu vzniknutých škôd. Preto je poistenie zodpovednosti za škodu popri poistení majetku ďalším základným druhom poistenia každej firmy.
  • Pre mnohé oblasti podnikania, je poistenie zodpovednosti dokonca povinné a zvyčajne sa označuje ako tzv. profesijná zodpovednosť.

Poľnohospodárske poistenie

  • Pre podnikateľov v poľnohospodárstve predstavuje správne uzatvorené poistenie plodín, alebo poistenie zvierat, určitú istotu v náročnom trhovom prostredí. Dôležitosť poľnohospodárskeho poistenia uznáva aj štát, ktorý poskytuje výrazné dotácie na poistenie hospodárskych zvierat a poistenie plodín.

"Poistný audit - s návrhom optimalizácie poistných nákladov"

Kontakt